Gimnazjum nr 9


Idź do treści

Menu główne:


Wojewódzki Konkurs Historyczny

konkursy

IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "W hołdzie bohaterom"


Gimnazjum nr 9 w Lublinie im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury organizują IV edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "W hołdzie bohaterom". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 5-6 i 7) i gimnazjów (klasy 2-3) województwa lubelskiego.
W roku 2017 przypada 700. rocznica nadania praw miejskich Lublinowi. Tegoroczną edycję konkursu pragniemy poświęcić osobom, które przyczyniły się do rozkwitu Rzeczpospolitej w wielu dziedzinach życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego. W historię naszego miasta wpisało się wiele postaci, które pozostawiły po sobie bogaty dorobek. Dziś możemy być z nich dumni, gdyż ich ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju naszego miasta wpłynęło na wzrost znaczenia Koziego Grodu i jego roli w historii Polski.
700. urodziny miasta stanowią dla młodych ludzi okazję do szczególnego zainteresowania się historią stolicy naszego regionu, poznania znaczących wydarzeń z dziejów Lublina oraz postaci zasłużonych dla miasta. Jesteśmy przekonani, że udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym będzie wspaniałą przygodą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wyrażamy nadzieję, że organizowane przez nas przedsięwzięcie będzie dla nich inspiracją do odkrywania tajemnic Lublina.Regulamin konkursuRok szkolny 2015/2016


Finał III Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
"W hołdzie bohaterom"

Laureaci III Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "W hołdzie bohaterom" uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu przedsięwzięcia. Finał odbył się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 9 II 2016 r.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty, Zdzisław Niedłbała z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina, Sławomir Poleszak z IPN, Barbara Oratowska kierownik Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem", Przemysław Jaśkiewicz z Fundacji Niepodległości, Teresa Misiuk i Marian Król z NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni, przedstawiciele środowisk kombatanckich - Marian Pawełczak i Marian Chmielewski - żołnierze "Zapory", Longin Rozwadowski - ŚZŻAK, Edward Kamecki - WiN, Marek Franczak i Stanisław Łukasik - synowie Żołnierzy Wyklętych.

WsteczPlayDalej

Goście skierowali serdeczne słowa do nagrodzonych uczniów. Dziękowali za zaangażowanie, kultywowanie i przekazywanie pamięci o bohaterach walczących o niepodległą Polskę. Wyrażali nadzieję, że jest to tylko początek poznawania historii Polski przez młodych ludzi. Kontynuacja badań nad losami bohaterów XX. w jest niezwykle ważna w poznawaniu prawdy i ma znaczenie dla przyszłości Ojczyzny.
Młodzież Gimnazjum nr 9 w Lublinie zaprezentowała montaż słowno-muzyczny "Życie nasze może jest tylko snem..." , który przygotowała pod kierunkiem pp. Martyny Chodowskiej i Izabeli Orszulak-Myki i Irminy Pietraszko. Scenariusz montażu opracowała nauczycielka języka polskiego p. Małgorzata Kwiatkowska.
Na zakończenie laureaci konkursu i ich opiekunowie zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Z radością informujemy, iż laureatkami tegorocznej edycji konkursu w kategorii literackiej zostały
Aleksandra Buczkowska i Karolina Pasternak z kl. 3d. Uczennice przygotowały prace pod opieką p. Moniki Olędzkiej-Kozakiewicz.Laureaci III Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
"W hołdzie bohaterom"


KATEGORIA LITERACKA


Na III Wojewódzki Konkurs Historyczny "W hołdzie bohaterom" wpłynęło 79 prac literackich z 37 placówek oświatowych miasta Lublin oraz województwa lubelskiego. Jury przyznało dwunastu uczniom miejsca I-III oraz dziewięć wyróżnień.

SZKOŁA PODSTAWOWA:
I miejsce (ex aequo) Małgorzata Karpińska, SP nr 39 w Lublinie, opiekun Paulina Stępień-Kobus;
Kalina Kika, SP nr 3 w Puławach, opiekun Maria Płaza;
II miejsce (ex aequo) Agata Łaska, SP w Wisznicach, opiekun Barbara Głowacka;
Zuzanna Tomasiak, SP nr 3 w Puławach; opiekun Maria Płaza;
III miejsce (ex aequo) Joanna Kraska, SP 10 w Chełmie, opiekun Agnieszka Jankowska;
Karolina Brytan, SP nr 39 w Lublinie; opiekun Paulina Stępień-Kobus;
Wyróżnienia: Franciszek Antoniak SP nr 5 w Krasnymstawie, opiekun Tomasz Marczewski;
Mikołaj Bochniak, SP nr 51 w Lublinie, opiekun Elżbieta Grabowska; Mateusz Wentczuk, SP nr 5 w Krasnymstawie, opiekun Tomasz Marczewski; Szymon Węgrzyn, SP w Bodaczowie, opiekun Małgorzata Leśniak;

GIMNAZJUM:
I miejsce Zofia Gołaj G1 w Świdniku, opiekun Renata Piątkiewicz;
II miejsce Aleksandra Buczkowska, G9 w Lublinie, opiekun Monika Olędzka-Kozakiewicz;
III miejsce (ex aequo) Kinga Ciepiela, G19 w Lublinie, opiekun Ewa Grodecka; Karolina Pasternak G9 w Lublinie, opiekun Monika Olędzka-Kozakiewicz;
Wyróżnienia: Zuzanna Czernik G15 w Lublinie, opiekun Teresa Szabelska; Sabina Drąg G5 w Krasnymstawie, opiekun Tomasz Marczewski; Gabriela Sidor Gimnazjum w Majdanie Górnym, opiekun Patryk Pawlik;

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
I miejsce Oliwia Bocian, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,opiekun Dorota Bułgajewska-Muzyka;
II miejsce (ex aequo) Anita Grzesiuk, Iwetta Żelaznowska, ZS nr 2 w Milejowie,
opiekun Ewa Staniszewska-Pańczyk;
Wyróżnienie: Iwona Derecka ZS nr 2 w Lubartowie, opiekun Anna Lipka;

KATEGORIA PLASTYCZNA

Na III Wojewódzki Konkurs Historyczny „W hołdzie bohaterom” wpłynęło 88 prac plastycznych z 30 placówek oświatowych miasta Lublin oraz województwa lubelskiego. Jury postanowiło przyznać trzynaście nagród
laureatom oraz dziewięć wyróżnień.


SZKOŁA PODSTAWOWA:

I miejsce (ex aequo) Kinga Derlukiewicz i Kinga Gabrylewicz, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach; opiekun Jolanta Kuśmierz;
Małgorzata Sikora, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu, opiekun Marta Świderek;

II miejsce (ex aequo) Małgorzata Sikora, Igor Stempurski, Bernadetta Żerel, Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, opiekun Elżbieta Zyglewska;

III miejsce (ex aequo) Rafał Grabias,Aleksandra Dąbrowa-Karasińska,Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, opiekun Elżbieta Zyglewska;

Wyróżnienia: Martyna Biernacka, Szkoła Podstawowa im. Zygmunta I Starego w Ostrowie Lubelskim, opiekun Dorota Kozłowska
Natalia Fusiarz, Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, opiekun Anna Kuziak;
Wiktoria Glinka , Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, opiekun Elżbieta Zyglewska;
Milena Radomska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, opiekun Małgorzata Piskorska
Jagoda Tukendorf, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu, opiekun Dorota Kowalczyk;


GINMNAZJUM:

I miejsce (ex aequo) Iga Rokita, Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, opiekun Beata Wrońska,
Katarzyna Emilia Banasiak , Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, opiekun Ewa Wrona

II miejsce (ex aequo) Dominika Miazga, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku, opiekun Maryla Mareczka;
Katarzyna Grabowska, Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej, opiekun Agnieszka Zieleniak

III miejsce (ex aequo)
Aleksandra Rybka, Zespół Szkół Publicznych w Suścu, opiekun Anna Rojek;

Wyróżnienia: Wiktoria Kargulewicz, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Jagiełły w Urzędowie, opiekun Anna Wnuk;
Jakub Krukowski, Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, opiekun Irena Połeć;

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

Wyróżnienia: Marcelina Cieślak, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, opiekun Edyta Konior,
Tomasz Dudek,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, opiekun Dorota Bułgajewska-Muzyka

Rok szkolny 2014/2015


II Wojewódzki Konkurs Historyczny "W hołdzie bohaterom"

pod honorowym patronatem

Stanisława Gogacza Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
,
Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin,
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Żołnierzy AK i WiN
cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora", Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Lublin,
Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław", Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Koła Naukowego Historyków Studentów KUL, NSZZ "Solidarność" Region Środkowowschodni

22 października w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia II Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "W hołdzie bohaterom". II edycja konkursu poświęcona była uczestnikom powstania warszawskiego, także tym, którzy związani byli z Lubelszczyzną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, wielu instytucji i organizacji, a także Przyjaciele szkoły - "Zaporczycy". Uczestników konkursu, nauczycieli oraz zaproszonych gości powitał w urzędzie Wojewoda Lubelski Pan Wojciech Wilk. Złożył gratulacje laureatom konkursu oraz ich opiekunom. Podziękował organizatorom przedsięwzięcia - naszej szkole oraz Fundacji Niepodległości - za promowanie pamięci i wiedzy o historii naszego narodu. Podczas finału II Wojewódzkiego Konkursu Historycznego można było obejrzeć część artystyczną poświęconą poetom-powstańcom, rekonstrukcję historyczną z czasów powstania, zaprezentowaną przez Grupę Historyczną "Zgrupowanie Radosław" z Warszawy, a także nagrodzone prace plastyczne.
Dziękujemy młodym ludziom, którzy tak licznie wzięli udział w konkursie i zechcieli podzielić się z innymi swoją wiedzą, refleksjami na temat minionych wydarzeń oraz emocjami, jakie one wywołują. Gratulujemy sukcesu.


Relacje z uroczystości zamieścili: Lubelski Urząd Wojewódzki, Kurier Lubelski, Gość Niedzielny (cz. 1), Gość Niedzielny (cz. 2)


Laureaci konkursu


Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac z wielu szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Lublina i województwa lubelskiego. Jury konkursu w składzie: dr hab. Tomasz Panfil profesor KUL (przewodniczący), Paweł Skrok, Światowy Związek Żołnierzy AK oraz Urszula Kozak, MBP, Pracownia Plastyczna, 15 października przyznało nagrody oraz wyróżnienia w konkursie. Na uroczystosć wręczenia nagród, która odbędzie się
22 pażdziernika 2014 r. o godz. 10:30 w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie, zapraszamy uczniów wraz z opiekunami:

Adrian Mańka (SP w Krężnicy Jarej), Aleksandra Gziut (SP nr 24 w Lublinie), Iga Chachaj, Aleksandra Dąbrowa-Karasińska, Dawid Majcher, Dominik Małysz (SP nr 32 w Lublinie), Anna Kołodziejczak, Alicja Pawelec, Natalia Trochimiuk (SP nr 38 w Lublinie), Jakub Łoboda, Wiktoria Piorun, Wiktoria Rola, Emil Szerafin (SP nr 43 w Lublinie), Dominika Pawłowska, Karina Wisłocka (SP nr 47 w Lublinie), Paulina Furtak, Jan Skonecki (SP nr 52 w Lublinie), Aleksanra Sochan (SP w Niedrziwcy Dużej), Diana Pikul (SP w Przybysławicach);
Jakub Wiatrowski (G nr 2 w Biłgoraju), Izabella Ciechańska, Kamil Dzida (Gimnazjum nr 5 w Krasnymstawie), Gabriela Czarniecka, Michał Moń, Maciej Słabek (ZS nr 4 w Krasnymstawie), Dominika Miazga, Weronika Widomska (G nr 1 w Kraśniku), Kacper Madejek, Jakub Paluch (G nr 3 w Krężnicy Jarej), Jakub Makarzec (G nr 1 w Lublinie), Piotr Misztal (G nr 3 w Lublinie), Jakub Sławecki (G nr 6 w Lublinie), Karolina Gołaś, Anna Gozdalska, Dominika Nikanowicz (G nr 9 w Lublinie), Justyna Jankowska (G nr 15 w Lublinie), Paweł Paździor (G nr 26 w Lublinie), Martyna Camutalis (SOSW w Lublinie), Agata Tokarzewska (G nr 1 w Niedrzwicy Dużej), Wiktoria Zdeb (G nr 2 w Niedrzwicy Kościelnej), Kinga Kosz (G w Rejowcu Fabrycznym);
Jakub Jaroszyński, Marcin Karauda, Paweł Szalak (I LO w Lublinie).Stanisław Gogacz
Senator Rzeczypospolitej PolskiejRok szkolny 2013/2014


"…nie dajmy zginąć poległym…"

Zbigniew Herbert

I Wojewódzki Konkurs Historyczny "W hołdzie bohaterom"
pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty

Gimnazjum nr 9 w Lublinie im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie oraz Fundacja Niepodległości byli organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "W hołdzie bohaterom". Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Społeczność naszej szkoły kultywuje pamięć Patrona Szkoły majora Hieronima Dekutowskiego, dowódcy oddziału Armii Krajowej i WiN na Lubelszczyźnie oraz Jego Podkomendnych.
"Zapora" to niestrudzony, walczący o wolną i suwerenną Polskę żołnierz, którego cechowała niezwykła odwaga i troska o swoich podwładnych. Został bestialsko zamordowany 7 marca 1949 r. po długim i okrutnym śledztwie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przez dziesiątki lat fałszowano historię "Zapory" i innych żołnierzy podziemia niepodległościowego. Dzięki pracom IPN "powracają ludzie, powraca historia ich życia" (Łukasz Kamiński, prezes IPN). W sierpniu 2013 r. zidentyfikowano ciała bohaterów, których ekshumowano na warszawskiej "Łączce": Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora", Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka", Władysława Borowca ps. "Żbik", Henryka Borowy-Borowskiego ps. "Trzmiel", Zygfryda Kulińskiego ps. "Albin", Józefa Łukaszewicza ps. "Walek", Henryka Pawłowskiego ps. "Henryk Orłowski", Wacława Walickiego ps. "111", Ryszarda Widelskiego ps. "Irydion".
Chcąc uczcić pamięć ofiar reżimu komunistycznego zorganizowaliśmy konkurs mający na celu zachowanie pamięci o bohaterach podziemia niepodległościowego. Wielu młodych ludzi interesujących się wydarzeniami z historii najnowszej wzięło udział w konkursie i przygotowało prace historyczno-literackie oraz plastyczne.

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT HONOROWY

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego